Działalność

Fundacja w zakresie realizacji swych statutowych zadań organizuje szkolenia przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji publicznych, których celem jest pomoc w prawidłowym realizowaniu ich ustawowych obowiązków.

Fundacja działa ponadto aktywnie w zakresie organizowania i prowadzenia programów bezpłatnych porad prawnych, skierowanych do różnych grup społecznych i ukierunkowanych na ich indywidualne potrzeby.

Naszym celem jest też poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko pojętych praw obywateli, którzy w codziennym życiu często napotykają bariery prawne uniemożliwiające pozytywne załatwianie swych spraw.