Jak ustalić rozmiar szkody komunikacyjnej

color-blocks-2

W przypadku zgłoszenia uszkodzenia pojazdu w wyniku wypadku drogowego, zakład ubezpieczeń ustalając jego wartość korzysta z opinii rzeczoznawcy majątkowego, który ustala wartość pojazdu z przed szkody jak i pojazdu uszkodzonego, a w oparciu o te dane ustala wysokość należnego odszkodowania.   

Niejednokrotnie kalkulacje naprawienia szkody przedstawione przez zakład ubezpieczeń są zaniżane, lub kwalifikują szkodę jako całkowitą, choć nie zawsze jest to rozwiązanie najkorzystniejsze dla poszkodowanego. W przypadku bowiem ekonomicznej opłacalności naprawy samochodu wartość odszkodowania może być znacznie większa.

Kwestionowanie ustaleń rzeczoznawcy, choć nie jest niemożliwe, niejednokrotnie stanowi poważny problem. Zgłaszanie zarzutów do wydanej, w toku likwidacji szkody opinii, wymaga bowiem specjalistycznej, branżowej wiedzy, której zazwyczaj brak poszkodowanym.

Jak podważyć kosztorys przedstawiony przez ubezpieczyciela?

Jeśli wartość należnego odszkodowania została zaniżona, wobec błędnie przyjętej wartości uszkodzonego samochodu, motocykla czy innego pojazdu, najlepszym rozwiązaniem w większości przypadków jest zlecenie na własny koszt wykonania ekspertyzy rzeczoznawcy, celem porównania zawartych w niej wniosków z oceną rzeczoznawcy zakładu ubezpieczeń.

Prywatna opinia, stanowi najlepszą podstawę do skutecznego kwestionowania wysokości przyznanego odszkodowania. Na jej podstawie można kwestionować zarówno sam koszt naprawy, w tym koszty części zamiennych i robocizny jak również przyjętą kwalifikację szkody jako całkowitej, która zazwyczaj jest mniej korzystna dla poszkodowanego.

W odwołaniu kierowanym do zakładu ubezpieczeń lub na drodze sądowej należy powołać się na treść sporządzonej na nasze zlecenie opinii oraz zawarte w niej wnioski.

Kto pokrywa koszt prywatnej ekspertyzy?

Poszkodowany, który zlecił sporządzenie prywatnej opinii co do zasady, może domagać się także zwrotu poniesionych w tym celu kosztów.

Pamiętać jednak trzeba, że ocena tego czy koszty ekspertyzy sporządzonej na zlecenie poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym są objęte odszkodowaniem przysługującym od ubezpieczyciela, musi być dokonana przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy, a w szczególności uzależniona jest od ustalenia czy poniesienie tego kosztu było obiektywnie uzasadnione i konieczne, także w kontekście ułatwienia zakładowi ubezpieczeń ustalenia rozmiarów szkody.

 

 

Autorem publikacji jest adwokat Tomasz Król, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach. Jeśli potrzebujesz wsparcia, nie zwlekaj, zadzwoń! +48 606 871 888

 

 

 

Publikacje

Informacje powiązane