O nas

Fundacja Instytut Państwa i Prawa rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku jako organizacja pozarządowa, której głównym celem jest wspieranie instytucji sektora publicznego w wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej z jednej strony, z drugiej zaś budowanie świadomości prawnej społeczeństwa i wspieranie obywateli w kontaktach z tymi instytucjami.

Celem fundacji jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa świadomego swych praw, umiejącego korzystać z nich ale też i ich przestrzegać.

Fundacja działa na rzecz wspierania różnorodnych inicjatyw, prowadząc przede wszystkim działalność edukacyjną i doradczą, ukierunkowaną na pobudzanie aktywności jednostki i dawanie impulsów do samodzielnego osiągania celów.

Misja Fundacji opiera się na założeniu, że świadomi obywatele tworzą silne państwo.

Informacje powiązane