Szkolenia

Działalność szkoleniowa Fundacji skierowana jest przede wszystkim do jednostek sektora publicznego. W jej ramach organizowane są szkolenia z zakresu różnych aspektów funkcjonowania tych jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej.

Obecnie Fundacja organizuje szkolenia z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz prawie zamówień publicznych, skierowane dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.