Grzegorz Gerwazy Gorczycki — Polski Haendel

Wieczorem 31.08.2022r. odbył się finałowy koncert 47 Festiwal Muzyka w Starym Krakowie. To wykonanie dzieł Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, w przepięknym, zabytkowym kościele p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej na krakowskim Kazimierzu zostało ciepło przyjęte przez widzów, którym dziękujemy za liczne przybycie. Jak słusznie wskazał w swoim przemówieniu Dyrektor Festiwalu Stanisława Gałoński, tylko obecność widzów nadaje sens organizowaniu takich koncertów i jest zarazem dowodem, że ludzie potrzebują kultury - także, a może zwłaszcza tej wysokiej, by jak to ujął Pan Dyrektor "nie być dzikimi ludźmi".
 
Dziękujemy kierownictwu Festiwalu za włączenie naszego koncertu w program tej zacnej imprezy. Jest to dla nas wielki zaszczyt i nobilitacja. Życzymy, aby Festiwal rozwijał się nadal i spokojnie doczekał nieodległego jubileuszu pięćdziesięciolecia. A potem do setki już będzie z górki.
 
Podziękowania oczywiście kierujemy też do artystów, którzy zaangażowali się w realizację przedsięwzięcia i tak wspaniale wczoraj dla Państwa wystąpili.
 
Przede wszystkim Panu Profesorowi Stanisławowi Krawczyńskiemu, spiritus movens koncertu, a jednocześnie wspaniałemu dyrygentowi, którego niepowtarzalna interpretacja dzieł Gorczyckiego tak nas wszystkich wczoraj poruszyła. Było to możliwe dzięki wyśmienicie przygotowanym i zaangażowanym wykonawcom: zespołowi Collegium Zieleński oraz solistom Joannie Stawarskiej , Agnieszce Kałużnej, Iwonie Sułkowskiej-Kozłowskiej, Łukaszowi Dulewiczowi, Bartłomiejowi Chorążemu, Maciejowi Michalikowi. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim Państwu.
 

Niepowtarzalna atmosfera koncertu była też zasługą Pani prof. Małgorzaty Janickiej-Słysz, która emocjonalnie i fachowo przybliżyła słuchaczom jego program.
 
Festiwal MwSK to nie tylko muzyka ale i przestrzeń. Dziękujemy więc gospodarzowi kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej O. Markowi Donajowi za ciepłe przyjęcie naszej ekipy i umożliwienie realizacji koncertu w tej przepięknej świątyni.
 
Animacja 3D
Wyświetl interaktywny katalog
 

Koncert nie mógłby się odbyć gdyby nie wsparcie, które otrzymaliśmy.

Kierujemy więc gorące podziękowania do Pana Prof. Ryszarda Terleckiego - Wicemarszałka Sejmu RP, a przede wszystkim krakowianina, który zgodził się objąć nasze wydarzenie patronatem honorowym, oraz do naszego niezawodnego mecenasa, którym był PKN ORLEN - dziękujemy, że Państwo również dostrzegacie potrzebę pielęgnowania pereł polskiego dziedzictwa kulturowego i krzewienia wśród społeczeństwa rodzimej kultury wysokiej.
 

Mecenas Wydarzenia

Partner