Program Porad dla Rodzin Wielodzietnych

Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych skierowany jest do rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci, które napotykają problemy związane ze skomplikowanymi procedurami administracyjnymi, przepisami niedostosowanymi do ich potrzeb czy wreszcie brakiem empatii i zrozumienia wartości rodzin wielodzietnych przez różne podmioty publiczne i prywatne. Problemy nierzadko stanowią istotny problem życiowy tych rodzin. Brak wystarczającego wsparcia niejednokrotnie doprowadza do sytuacji dramatycznych.
 
W ramach programu, prawnicy współpracujący z Fundacją udzielają bezpłatnych porad prawnych z zakresu wszelkich spraw związanych z codziennymi problemami rodzin wielodzietnych w tym przede wszystkim w zakresie wypełniani formularzy i przygotowywania wniosków o świadczenia przysługujące rodzinom, narzędziach prawnych służących rozwiązywaniu problemów materialnych wynikłych z powodów losowych (np. w zakresie upadłości konsumenckiej, ochrony przed eksmisją), ochrony praw rodzin w przypadku bezprawnych działań organów publicznych, przepisów chroniących trwałość małżeństwa w szczególności rozwiązań prawnych umożliwiających utrzymanie małżeństwa w sytuacjach kryzysowych. Porady udzielane są wszystkim zainteresowanym, bez dodatkowych kryteriów.
 
Porady udzielane są zgodnie z regulaminem porad prawnych Fundacji. Aby uzyskać poradę należy zgłosić się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: porady[@]fundacjaipp.pl lub pod nr tel. 18 546 11 46.