Program Wspierania Przedsiębiorczości

Program Wspierania Przedsiębiorczości skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy w prowadzeniu działalności gospodarczej każdego dnia napotykają problemy ze stosowaniem coraz bardziej skomplikowanych regulacji prawnyprawnych, które nierzadko stanowią barierę dla rozwoju czy wręcz normalnego funkcjonowania wielu przedsiębiorców.

W ramach programu, prawnicy współpracujący z Fundacją udzielają bezpłatnych porad prawnych z zakresu wszelkich spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorców w tym przede wszystkim z zakresu prawa pracy i prawa zobowiązań. Porady udzielane są wszystkim zainteresowanym, bez dodatkowych kryteriów.

Porady udzielane są zgodnie z regulaminem porad prawnych Fundacji. Aby uzyskać poradę należy zgłosić się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem poradyporady[@]fundacjaipp.pl lub pod nr tel. 18 546 11 46