Publikacje


jak ustalić rozmiar szkody komunikacyjnej Jak ustalić rozmiar szkody komunikacyjnej

Wartość poniesionej szkody zazwyczaj może ustalona być wyłącznie w oparciu o opinię/ekspertyzę sporządzoną przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę. Niezależnie od sporządzoenje w toku likwidacji szkody ekspertyzy zakłądu ubezpieczeń, sporządzenie prywatnej opinii może i niejednkrotnie powinien zlecic sam poszkodowany, celem weryfiakcji ustaleń dokonanych przez ubezpieczyciela.

Czytaj teraz

odszkodowanie z oc srawcy wypadku za przewożone w samochodzie rzeczy Odszkodowanie z OC srawcy wypadku za przewożone w samochodzie rzeczy

Czy likwidując szkodę komunikacyjną, pamiętasz, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozciąga się takrze na przewożone w samochodzie rzeczy?

Czytaj teraz

ucieczka z miejsca wypadku Ucieczka z miejsca wypadku

Także w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca wypadku, poszkodowany może domagać się należnego odszkodowania i zadośćucznienia. Odpowiedzialność za szkodę ponosi wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Czytaj teraz

zakaz konkurencji Zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji, wiąże się nie tylko z obowiązkiem pracownika, bowiem umowa taka nakłada na pracodawće obowiązek wyłaty należnego odszkodowania, nawet jeśli nie wynika to wpros z jej treści.

Czytaj teraz

utrata wartości handlowej samochodu Utrata wartości handlowej samochodu

Wartość samochodu bezwypadkowego jest większa niż pojazdu, który uczestniczył w kolizji. Utraty wartości handlowej samochodu żadaj od ubezpieczyciela sprawcy wyadku.

Czytaj teraz

Partnerzy fundacji