Program Pomocy Poszkodowanym

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, w związku z błędami medycznymi czy też w innych okolicznościach często pozostają bez środków do życia lub koniecznego leczenia i procesu rehabilitacji. Nierzadko osoby takie nie są świadome przysługujących im praw w tym tego, że wielu przypadkach podmiot odpowiedzialny za powstanie szkody zobowiązany jest nie tylko do jej naprawienia ale też i wypłaty z góry sumy niezbędnej do pokrycia kosztów leczenia oraz wypłaty renty.

W wielu przypadkach poszkodowani, którzy ponieśli nieznaczną szkodę materialną, lub ulegli drobnemu wypadkowi rezygnują też z dochodzenia przysługujących im praw obawiając się skomplikowanej procedury i związanych z nią wydatków.

Celem Programu Pomocy Poszkodowanym jest udzielanie niezbędnych informacji o przysługujących prawach, sposobach ich realizacji oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Pomoc udzielana jest przez wykwalifikowanych, doświadczonych prawnikprawników, którzy współpracując z Fundacją udzielają porad bezpłatnie.

Porady udzielane są wszystkim zainteresowanym, bez dodatkowych kryteriów. Porady udzielane są zgodnie z regulaminem porad prawnych Fundacji. Aby uzyskać poradę należy zgłosić się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem porady[@]fundacjaipp.pl lub pod nr tel. 18 546 11 46