Wyposażenie dla Krynickiego Studia baletowego im. W. Szlęka

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Fundacja otrzymała dotację w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2021 „Infrastruktura Kultury". Dziękujemy Panu Premierowi prof. Piotrowi Glińskiemu za przyznane wsparcie. Dzięki otrzymanym środkom zakupiliśmy wyposażenie służące do realizowania wydarzeń kulturalnych, w tym występów Krynickiego Studia Baletowego im. Władysława Szlęka. Mamy nadzieję, że posiadanie własnego sprzętu zwiększy możliwości prezentowania umiejętności naszych dziewcząt poza Krynicą.