Wsparcie edukacji kulturalnej dziecięcego zespołu Krynickie Studio Baletowe

W ramach projektu: Wsparcie edukacji kulturalnej dziecięcego zespołu Krynickie Studio Baletowe sfinansowane zostały zajęcia baletowe dla dzieci w wieku 6 - 18 lat z terenu Sądecczyzny. Zajęcia były bezpłatne, trwały przez cały rok i uczęszczało na nie około 60 dziewczynek, z Krynicy-Zdroju i okolicznych gmin.
 
W ramach zadania sfinansowano także realizację koncertów, podczas których dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności publiczności. 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego".