Publiczny transport zbiorowy

Szkolenia prowadzone są przez radców prawnych posiadających doświadczenie w obsłudze komunalnych przedsiębiorstw świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego, autorów publikacji dotyczących ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Współpracujący z nami radcowie prawni posiadają bogate doświadczenie szkoleniowe. Realizowali oni szkolenia dotyczące ustawy o publicznym transporcie zbiorowym we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, a także dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców przewozowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem Fundacji

Program szkolenia obejmuje:

 • 1) Główne założenia i cele publicznego transportu zbiorowego:
  • 1.a) źródła prawa,
  • 1.b) podstawowe pojęcia (przewozy o charakterze użyteczności publicznej, organizator, operator, umowa o świadczenie usług publicznych, rekompensata),
  • 1.c) organizacja publicznego transportu zbiorowego;
 • 2) Sposoby powierzenia zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego:
  • 2.a) powierzenie na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  • 2.b) powierzenie na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi,
  • 2.c) organizowanie przewozów w formie samorządowego zakładu budżetowego,
  • 2.d) bezpośrednie zawarcie umowy;
 • 3) Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego:
  • 3.a) zakres przedmiotowy (niezbędne elementy i struktura planu),
  • 3.b) właściwość miejscowa i rzeczowa organizatora,
  • 3.c) okres planowania i cele,
  • 3.d) tryb opracowania,
  • 3.e) metodologia tworzenia planu i terminy;
 • 4) Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
  • 4.a) podstawowe prawa i obowiązki organizatora,
  • 4.b) podstawowe prawa i obowiązki operatora,
  • 4.c) zasady świadczenia usług,
  • 4.d) kontrola świadczenia usług,
  • 4.e) obowiązywania umowy,
  • 4.f) system finansowania usług;
 • 5) Rekompensata:
  • 5.a) definicja i elementy składowe,
  • 5.b) rozsądny zysk,
  • 5.c) kontrola rekompensaty,
  • 5.d) rekompensata, a pomoc publiczna.