Program Pomocy Pracownikom

Pracownicy pomimo ochrony przewidzianej przepisami prawa często spotykają się z problemem nierównego traktowania, dyskryminacji czy innymi formami łamania praw pracowniczych. Obecnie duża część osób zatrudnionych nie jest przy tym objęta regulacjami kodeksu pracy pozostając zatrudniona w oparciu o tzw. "umowy śmieciowe". Program Pomocy Pracownikom skierowany jest do wszystkich osób wykonujących pracę także w oparciu o umowy cywilnoprawne. Clem programu jest udzielenie rzetelnej informacji o prawach pracowników oraz sytuacji osób, które pracę świadczą na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło.

Korzystając z pomocy prawnej w ramach tego programu każdy zainteresowany może uzyskać pomoc we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem, w tym w szczególności w sprawach dotyczących rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy czy w sprawach dotyczących należnego wynagrodzennia. 

Porady udzielane są wszystkim zainteresowanym, bez dodatkowych kryteriów. Porady udzielane są zgodnie z regulaminem porad prawnych Fundacji. Aby uzyskać poradę należy zgłosić się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem poradyporady[@]fundacjaipp.pl lub pod nr tel. 18 546 11 46