Odszkodowanie z OC srawcy wypadku za przewożone w samochodzie rzeczy

color-blocks-2

Podróżując samochodem niejednokrotnie przewozimy wartościowe rzeczy, jak laptop, telefon sprzęt fotograficzny i inne.  Warto zatem wiedzieć, że w przypadku kolizji drogowej w wyniku której ulegną uszkodzeniu przewożone przedmioty, oprócz naprawienia samochodu można żądać również odszkodowania za uszkodzony sprzęt.

Zakres odpowiedzialności.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, z tytułu ubezpieczenia OC obejmuje wszelkie straty poniesione przez poszkodowanego. Oznacza to, że po wypadku komunikacyjnym poszkodowany może ubiegać się nie tylko o odszkodowanie za zniszczony pojazd, ale także za uszkodzony sprzęt przewożony w tym pojeździe w chwili zdarzenia.

Jeśli zatem na skutek wypadku komunikacyjnego uszkodzeniu uległ sprzęt przewożony w pojeździe np. telefon, komputer lub tablet, przysługuje odszkodowanie za te przedmioty, pod warunkiem właściwego udokumentowania szkody.

Jak udowodnić szkodę?

Po pierwsze: Należy zadbać, o udokumentowanie faktu przewożenia sprzętu w chwili kolizji. Posłużyć do tego może np. wspólne oświadczenie o zdarzeniu podpisane przez jego uczestników lub informacja zawarta w notatce policyjnej, jeśli oczywiście policja będzie wzywana na miejsce zdarzenia. Warto wykonać również zdjęcia posiadanych urządzeń.

Po drugie: Pamiętać trzeba, że czynności te powinniśmy wykonać zarówno wówczas, gdy sprzęt nie posiada widocznych śladów uszkodzeń, na wypadek gdyby szkoda ujawniła się później ale także w przypadku gdy jest się sprawcą wypadku. Drogi sprzęt elektroniczny często bowiem jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. Udokumentowane okoliczności jego uszkodzenia mogą pomóc w uzyskaniu tego odszkodowania. 

Po trzecie: Przewożąc sprzęt elektroniczny należy także zadbać o jego prawidłowe zabezpieczenie. W przypadku jego uszkodzenia w wynik kolizji, dobrze jest udokumentować i tę okoliczność. Może się bowiem zdarzyć, że zakład ubezpieczeń, właśnie ze względu na nieprawidłowy sposób przewozu, jedynie częściowo uzna swoją odpowiedzialność, wskazując na przyczynienie się do powstania szkody.

 

Jak ustalić wysokość szkody?

W zgłoszeniu szkody powinno się udokumentować wartość sprzętu przy nabyciu, przedstawiając np. paragon, fakturę lub potwierdzenie zapłaty z historii rachunku bankowego. 

Dodać jednak należy, że wysokość odszkodowania, w sytuacji zniszczenia sprzętu, ustala się w oparciu o jego wartość rynkową z chwili zdarzenia, a nie wartość zakupu. W przypadku zaś naprawy odszkodowanie powinno pokryć jej koszty.

 

Autorem publikacji jest mecenas Marcin Król, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach. Jeśli potrzebujesz wsparcia, nie zwlekaj, zadzwoń! +48 796 777 016

Publikacje

Informacje powiązane